Huisdier_verzekering

Deze nobelprijswinnaar gebruikte honden bij onderzoek naar reacties op prikkels

Het verhaal van hoe Nobelprijswinnaar Ivan Pavlov honden gebruikte om reacties op prikkels te onderzoeken is er een waar veel huisdiereigenaren zich misschien niet van bewust zijn. Het werk van deze baanbrekende fysioloog heeft geleid tot een beter begrip van hoe dieren, waaronder honden, reageren op hun omgeving.

Huisdier_verzekering
Nobelprijswinnaar Pavlov heeft ons veel geleerd over honden

Ivan Pavlov studeerde aanvankelijk medicijnen aan de Universiteit van Sint-Petersburg voordat hij zich ging specialiseren in fysiologie en chemie. Na zijn studie aanvaardde hij een baan bij het Instituut voor Experimentele Geneeskunde, waar hij onderzoek begon te doen naar de speekselklieren van honden en andere dieren. Deze studie leidde er uiteindelijk toe dat hij de klassieke conditionering ontdekte, die de basis vormt van zijn revolutionaire theorie over dierlijk gedrag.

Om de klassieke conditionering te bestuderen gebruikte Pavlov honden als zijn proefpersonen. Zijn experiment hield in dat hij een hond een stimulus zoals voedsel of een geluid voorlegde en dan zijn reactie mat. Hij merkte op dat telkens wanneer de stimulus opnieuw werd aangeboden, dezelfde reactie optrad, zelfs als er geen beloning werd gegeven – dit is wat we nu geconditioneerde reflexen of associaties tussen stimuli en reacties noemen. Deze ontdekking betekende een revolutie in de dierenpsychologie en leidde ertoe dat Pavlov in 1904 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde won voor zijn werk aan het begrijpen van dierlijk gedrag door klassieke conditionering.

Tijdens zijn experimenten merkte Pavlov op dat wanneer voedsel alleen werd aangeboden zonder enig geluid of geur, het in sommige gevallen toch speekselproductie veroorzaakte, wat erop wees dat het niet alleen voedsel was, maar iets anders dat de reflexieve reactie van het lichaam van de hond veroorzaakte – dit iets anders was een emotionele reactie van eerdere ervaringen met voedsel of andere stimuli. Uit dit besef ontstond wat we nu “geconditioneerde emotionele reacties” noemen, die een belangrijk deel vormen van ons begrip van hoe dieren emotioneel reageren op hun omgeving.

Hierdoor begrijpen we emoties van honden nu beter

Het werk van Pavlov heeft ons ook geholpen beter te begrijpen hoe onze eigen emoties ons gedrag en onze reacties kunnen beïnvloeden. We weten nu dat emoties net als geconditioneerde reflexen door ervaring worden geleerd en dat ze door bepaalde stimuli kunnen worden opgewekt, zelfs als ze nog niet eerder direct zijn ervaren – iets dat bekend staat als “priming” – dus begrijpen hoe Pavlov deze emoties bestudeerde met behulp van honden is belangrijk als we ook meer over onszelf willen leren!

Bovendien heeft Pavlov’s onderzoek naar geconditioneerde emotionele reacties ons geholpen te begrijpen waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor angst of depressie dan anderen, en ook waarom sommige mensen gemakkelijk fobieën of verslavingen ontwikkelen omdat hun vroegere ervaringen met bepaalde stimuli sterke emotionele reacties in hen teweegbrengen, zelfs als die ervaringen er niet direct mee te maken hadden (iemand die bijvoorbeeld een traumatische ervaring met water heeft gehad, kan een intense angst voor zwembaden ontwikkelen, ook al hebben ze er nooit direct contact mee gehad).

Puppy verzorging

 

Tenslotte is het werk van Pavlov ook toegepast in de moderne psychologie als het gaat om de behandeling van angststoornissen of fobieën door middel van desensibilisatie-therapie – d.w.z. iemand geleidelijk blootstellen in de tijd (in kleine stapjes) tot hij zich niet langer angstig voelt als hij geconfronteerd wordt met het object/situatie waar hij bang voor was – waaruit blijkt hoe verstrekkend zijn ontdekkingen in de loop der tijd zijn geworden!

Door honden te gebruiken als proefpersonen bij het onderzoek naar geconditioneerde reflexen en emotionele reacties, bracht Nobelprijswinnaar Ivan Pavlov een revolutie teweeg in ons begrip van dierlijk gedrag en verschafte hij ons een onschatbaar inzicht in onze eigen emoties! Zijn werk staat nog steeds hoog aangeschreven, zowel door eigenaren van huisdieren die manieren zoeken om hun harige metgezellen beter te begrijpen als door psychologen die nieuwe benaderingen proberen voor de behandeling van psychische aandoeningen zoals angststoornissen of fobieën door middel van desensibilisatie-therapie!